Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • Nowy Sołtys w Żędowicach

  Brak opisu obrazka
  22 stycznia odbyło się w Żędowicach zebranie wyborcze. Na stanowisko sołtysa zgłoszona została kandydatura Jerzego Stasza. Wydano 62 karty do głosowania, z czego oddano 44 głosy „za” i 18 głosów „przeciw”. W dalszej części zebrania mieszkańcy sołectwa wybrali także swoich przedstawicieli do Rady Sołeckiej. Zostali nimi Artur Koźlik, Alfons Macioszek, Dawid Paprotny, Kordian Mrochen. Zebranie wyborcze było również okazją do złożenia podziękowań dotychczasowemu sołtysowi Patrykowi Kotylakowi oraz Radzie Sołeckiej.
  Data publikacji: 23-01-2020 08:52
 • Informacja dot. zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dot. przydomowych kompostowników)

  Na mocy uchwały Nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, od dnia 01.01.2020 r. mogą ubiegać się o zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Data publikacji: 23-01-2020 07:21
 • Uwaga polowanie!

  Brak opisu obrazka
  Obwieszczenie o terminie i miejscu dodatkowego polowania zbiorowego Koła Łowieckiego Nr 2 „Daniel” w Zawadzkiem, w sezonie 2019/2020
  Data publikacji: 21-01-2020 11:15
 • Konkurs rozstrzygnięty

  Wykaz klubów sportowych, które otrzymały dotację celową na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie w 2020 roku.
  Data publikacji: 20-01-2020 15:17
 • Ferie zimowe

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 20-01-2020 15:12
 • XV Sesja Rady Miejskiej

  W dniu 27 stycznia 2020 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem odbędzie się XV Sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad Sesji jest następujący:
  Data publikacji: 17-01-2020 13:22
 • Poszukujemy właściciela psa

  Brak opisu obrazka
  Poszukujemy właściciela psa odebranego w sobotę 11 stycznia 2020 r. spod sklepu Netto w Zawadzkiem na zlecenie policji.
  Data publikacji: 17-01-2020 11:16
 • Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego

  Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza
  Data publikacji: 15-01-2020 13:05
 • Otwarty konkurs ofert na 2020 rok

  Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Zawadzkie w roku 2020 w zakresie: 1) pomocy społecznej poprzez opiekę nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi; 3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży; 4) krajoznawstwa; 5) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Jednocześnie przypominamy, że od 1 marca 2019 roku obowiązują nowe formularze ofert i sprawozdań dla organizacji pozarządowych.  
  Data publikacji: 15-01-2020 12:30
 • Mobilny Punkt Informacyjny

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 10-01-2020 12:06
Wersja XML