Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • Koronawirus - nowe zasady bezpieczeństwa

  Data publikacji: 23-10-2020 13:57
 • Informacja Głównego Urzędu Statystycznego:

  Brak opisu obrazka
  „Trwa Powszechny Spis Rolny 2020! Rolniku, nie czekaj na ostatnią chwilę, spisz się przez Internet spisrolny.gov.pl lub u rachmistrza spisowego.
  Data publikacji: 23-10-2020 11:38
 • Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem

  Na podstawie  art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Zawadzkiego zwołana zostaje sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem. Sesja odbędzie się w dniu 26 października 2020 r. o godz. 15.30.
  Data publikacji: 23-10-2020 11:04
 • Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem informuje, że sesja planowana na dzień 26 października 2020 r.  godz. 14.00 zostaje odwołana.  Sesja odbędzie się w dniu  2 listopada 2020 r. o godz. 14.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.  Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  Porządek obrad: I. Sprawy regulaminowe: 1) Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2) Przyjęcie porządku obrad Sesji.  3) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 28 września 2020 r.    II. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych. III. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 2019/2020.  IV. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych nakładach.  V. Podjęcie uchwał: 1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.; 2) w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/108/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, 3) w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego gminy Zawadzkie na 2021 r., 4) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska. VI. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych. VII. Interpelacje i zapytania radnych. VIII. Sprawy różne i organizacyjne. IX. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.  X. Zakończenie obrad Sesji.               Przewodniczący  Rady Miejskiej w Zawadzkiem  Dariusz Zajdel 
  Data publikacji: 22-10-2020 14:29
 • Apel i zalecenia interdyscyplinarnego zespołu doradczego ds. COVID-19 przy prezesie PAN

  Data publikacji: 22-10-2020 14:10
 • Komunikat nadesłany przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

  Szanowni mieszkańcy Powiatu Strzeleckiego W trosce o Państwa dobro informujemy, iż niżej wymienione apteki prowadzące działalność na terenie miasta Strzelce Opolskie obecnie nie realizują dyżurów przyjętych w drodze Uchwały Nr XIV/144/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego 2020 stanowiącej  akt prawa miejscowego.  
  Data publikacji: 21-10-2020 14:31
 • Uwaga polowanie!

  Brak opisu obrazka
  Obwieszczenie o terminach i miejscach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 4 „Szarak” w Kielczy w sezonie 2020/2021
  Data publikacji: 21-10-2020 13:02
 • Remont ulicy Powstańców Śląskich w Zawadzkiem

  Brak opisu obrazka
  W dniu 20 października br. została podpisana umowa na „Remont ulicy Powstańców Śląskich w Zawadzkiem”.  Zadanie będzie realizowane przez Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „BET-BRUK” Zbigniew Bryś  z siedzibą ul. Niegolewskich 14, 42-700 Lubliniec.
  Data publikacji: 20-10-2020 14:22
 • Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentami

  Data publikacji: 19-10-2020 12:38
 • Nowe zasady bezpieczeństwa

  Od 17 października 2020 roku powiat strzelecki objęty jest strefą czerwoną Strefa czerwona, podobnie jak dotychczas obowiązująca na naszym terenie żółta oznacza obowiązek zakrywania ust i nosa w środkach publicznego transportu, w miejscach ogólnodostępnych, na terenie nieruchomości wspólnych, w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej, kościołach, cmentarzach, w obiektach handlowych i targowiskach. Nie trzeba zakrywać ust i nosa w lasach, parkach i na plażach.
  Data publikacji: 16-10-2020 12:58
Wersja XML