• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • Urząd Stanu Cywilnego w dniu 19.10.2019 r.

  Urząd Stanu Cywilnego w dniu 19.10.2019 r. czynny będzie od godz. 7.00 do godz. 15.00 w tym przerwa na ceremonie ślubną od godz. 13.00 do godz. 15.00
  Data publikacji: 15-10-2019 13:38
 • Życzenia

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 14-10-2019 08:38
 • Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

  Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Województwa Opolskiego nieruchomość przeznaczoną pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie – Żędowice.
  Data publikacji: 10-10-2019 09:07
 • Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem w ramach rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020” poszukuje kandydatów do objęcia usługą asystenta osób niepełnosprawnych. Poszukujemy pełnoletnich osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub równoważnym). Usługi realizowane byłyby w wymiarze do 30 godzin miesięcznie przez osobę posiadającą niezbędne kwalifikacje, którą wybiera osoba niepełnosprawna. Usługi asystenta mogą być świadczone przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7.00-22.00. Program zakłada, że będzie realizowany od 2019 do końca 2020 roku.
  Data publikacji: 10-10-2019 07:29
 • ROZBUDOWA SIECI GAZOWEJ W KIELCZY

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 03-10-2019 13:47
 • Ogłoszenie o naborze na samodzielne stanowisko ds. gospodarki odpadami.

  Data publikacji: 01-10-2019 12:32
 • INFORMACJA DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

  W dniu 7 października 2019 r. odbędą się posiedzenia oraz szkolenia obwodowych komisji wyborczych. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1,2,3  godz. 15.30, Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, sala narad Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4,5 godz. 17.00, Urząd Miejski w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, sala narad Link do składów komisji
  Data publikacji: 27-09-2019 12:13
 • Informacja o możliwości pozyskania dofinansowania

  Informujemy o możliwości pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych na następujące działania:   Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Organizatorem programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Program jest finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Nie jest wymagany wkład własny, a wartość dofinansowania wynosi 100%.  Nabór planowany w miesiącu październiku br. Szczegóły:  https://granty.pl/26711/   Z Fundacją PZU po lekcjach Organizatorem programu jest Fundacja PZU. Celem programu jest  wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne (na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców) kierowanych do uczniów szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych, poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt. Termin składania wniosków upływa w dniu  30.09.2019 r.  Szczegóły: https://granty.pl/1889/ .   Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych Organizatorem programu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dotacje są przyznawane na podstawie przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Wnioski o dofinansowanie należy składać do właściwego terytorialnie komendanta powiatowego/ miejskiego Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Termin składania wniosków upływa w dniu  01.10.2019 r.  Szczegóły: https://granty.pl/25477/ .   Granty Fundacji Lotto W ramach programu mogą być finansowane inicjatywy organizacji non-profit  ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ułatwiania dostępu do kultury. Obszary działań, na które można uzyskać wsparcie: sport, kultura, dziedzictwo narodowe, edukacja, pomoc społeczna. Organizatorem programu jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej. Wnioski są rozpatrywane na bieżąco, przy czym maksymalny czas udzielenia odpowiedzi od momentu złożenia wniosku wynosi 30 dni. Szczegóły: https://granty.pl/6704/ .
  Data publikacji: 26-09-2019 09:35
 • X Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem

  W dniu 30 września 2019 r. o godz. 14.00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem odbędzie się X Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem. Porządek obrad sesji jest następujący:
  Data publikacji: 24-09-2019 08:09
 • Obwodowe komisje wyborcze

  20 września 2019 r. Komisarz Wyborczy w Opolu III postanowieniem Nr 538/2019 powołał obwodowe komisje wyborcze w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Data publikacji: 24-09-2019 07:19
Wersja XML

Urząd Miejski w Zawadzkiem
ul. Dębowa 13
47-120 Zawadzkie
tel. 77 46 23 100 (centrala)
fax 77 46 23 175
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4218030
w tym miesiącu: 54662
dzisiaj: 473