Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • Ogłoszenie na temat funkcjonowania kasy Urzędu Miejskiego

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 23-11-2020 13:09
 • Dzień Pracownika Socjalnego

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 20-11-2020 13:51
 • OGŁOSZENIE BURMISTRZA ZAWADZKIEGO

  Działasz społecznie, masz dużo pomysłów i lubisz nowe wyzwania? Chcesz mieć wpływ na kształtowanie polityki młodzieżowej w naszej gminie? Już teraz możesz dołączyć do Zespołu Konsultacyjno-Doradczego Młodzieży działającego przy Burmistrzu Zawadzkiego.
  Data publikacji: 20-11-2020 13:39
 • Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem

  W dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 14.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Sesja przeprowadzona będzie w trybie zdalnym.
  Data publikacji: 20-11-2020 09:48
 • Informacja KRUS o:

  działach specjalnych rolnictwa – terminach składania deklaracji; zapobieganiu wypadkom przy pracy w rolnictwie; obsłudze Rolników w czasie epidemii.
  Data publikacji: 17-11-2020 11:45
 • Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie na 2021 rok

  Burmistrz Zawadzkiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Zawadzkie na 2021 rok. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy gminy Zawadzkie oraz organizacje działające na terenie gminy Zawadzkie.
  Data publikacji: 16-11-2020 10:35
 • Budowa placu zabaw

  Brak opisu obrazka
  Trwają roboty budowlane związane utworzeniem przy Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem placu zabaw (etap I). Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie podłoża bezpiecznego oraz montaż urządzeń zabawowych: zestawu zabawowego, huśtawki łańcuchowej bocianie gniazdo, huśtawki łańcuchowej podwójnej, karuzeli, bujaka podwójnego na 2 sprężynach,  bujaka na sprężynie konik, bujaka na przegubach. Dodatkowo zostanie zamontowane wyposażenie uzupełniające, tzn: kosze na śmieci ławki i regulamin.
  Data publikacji: 13-11-2020 17:29
 • Regulamin monitoringu wizyjnego na terenie gminy Zawadzkie

  Na stronie http://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/15883/zarzadzenie-zmieniajace-regulamin-funkcjonowania-monitoringu-wizyjnego-na-terenie-gminy-zawadzkie.pdf zostało umieszczone Zarządzenie Nr 338/XXX/2020 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniające Regulamin monitoringu wizyjnego na terenie gminy Zawadzkie.
  Data publikacji: 12-11-2020 14:14
 • Konsultacje Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi

  Burmistrza Zawadzkiego zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę lub działające na terenie gminy Zawadzkie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
  Data publikacji: 12-11-2020 08:02
 • Akcja chryzantemy!

  Brak opisu obrazka
  Informujemy, że nasza gmina również przyłączyła się do wsparcia  dla producentów i sprzedawców w ramach pomocy finansowej związanej ze skutkami wprowadzonego zakazu wstępu na cmentarze i nabyła za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 150 szt chryzantem w donicach.
  Data publikacji: 10-11-2020 14:42
Wersja XML